نحوه باز کردن حساب و ورود به IQcent

نحوه باز کردن حساب و ورود به IQcent

نحوه باز کردن حساب در IQcent باز کردن حساب در IQcent ثبت نام در پلتفرم یک فرآیند ساده است که تنها از چند کلیک تشکیل شده است. روی "ثبت نام" کلیک کنید ...
چگونه در IQcent ستاره صبح را معامله کنیم

چگونه در IQcent ستاره صبح را معامله کنیم

الگوی شمعدان ستاره صبح نشانگر کامل پایین ترین نقطه روند نزولی است. هم سرمایه گذاران قیمت و هم پیروان روند به دنبال این الگوها هستند. زیرا هر زمان که ظاهر شوند، زمان اقدام فرا رسیده...
برنامه درآمد هفتگی در پلتفرم IQcent

برنامه درآمد هفتگی در پلتفرم IQcent

بازده هفتگی را در IQcent دریافت کنید اکتبر برای من خیلی خوب تمام شد. اگرچه سود در 2 هفته گذشته اندکی کاهش یافته است، اما من هنوز هر روز موفق به کسب درآمد شدم. در مجموع، ماه اک...